Ny statistik från affärssajten LearnBonds visar att bitcoin, och dess olika varianter som till exempel Bitcoin SV, fortfarande är väldigt långsamma även om det sakta blir bättre. Blockkedjan Ethereum, som främst inte är en kryptovaluta utan ett ”operativsystem” för smarta kontrakt och applikationer, är snäppet snabbare, men blixten bland blockkedjor är Ripple som är utvecklad för att genomföra internationella valutatransaktioner.

Bitcoin, Ethereum och Ripple är de tre största blockkedjorna sett till marknadsvärdet på de tillhörande valutorna eller digitala polletterna btc, eth respektive xrp. Av dessa är bitcoin klar långsammast med en genomsnittlig transaktionstid på 8,27 minuter, men en transaktion kan ta betydligt längre tid än så om nätverket är hårt belastat, ibland flera timmar.

En transaktionstid som får somliga att tappa hakan

Denna transaktionstid är ändå 20 procent bättre då den uppmättes hittills under januari i år, jämfört med december 2019. Men det är förmodligen en transaktionstid som får dem som är vana vid centraliserade klient-server-modeller, inklusive molntjänster, att tappa hakan.

Ethereum är avsevärt snabbare än bitcoin med en genomsnittlig transaktionstid på 0,22 sekunder utslaget på hela förra året och en bit in i detta år. Dessutom är variansen lägre med transaktionstider som värst på uppåt 0,3 sekunder när nätverket är hårt belastat. Men 15 transaktioner per sekund får ändå anses uselt relativt traditionella modeller.

Få, om ens någon blockkedja, når dock upp till transaktionshastigheten för Ripple-nätverket; frågan är om inte Ripple är ett av de snabbaste betalningsnätverken överhuvudtaget. Ripple fungerar som ett transaktionsnätverk för valutatransaktioner. Den interna valutan xrp fungerar som en mellanvaluta mellan de traditionella valutorna. Överföringarna i nätverket sker med xrp, men de överförande parterna hanterar sina respektive traditionella valutor.

Ripple är snabbare än Visa

Ett vanligt riktmärke, inte minst inom blockkedjevärlden, är transaktionshastigheten i Visa-nätverket, alltså hur många kortköp per sekund som betalkortsjätten klarar av. Enligt undersökningen från LearnBonds genomför Visa cirka 24 000 transaktioner per sekund, medan Ripple idag är uppe i cirka 50 000 transaktioner per sekund.

Många skulle dock med visst fog hävda att Ripple inte är en riktig decentraliserad blockkedja och jämförelsen med bitcoin och ethereum är haltande. Nätverket är mer centraliserat än både bitcoin och ethereum, och alla 100 miljarder mynt är redan skapade och det sker alltså ingen brytning av nya mynt.

Läs också:
Utvinningen av bitcoin slår nytt rekord
Mastodontöverföring av bitcoin – kostade tre kronor i transaktionsavgift