Det blir allt vanligare att polis och myndigheter begär ut information från Google, detta då företaget sitter på mängder av data som kan avslöja misstänkta brott. Enbart under första halvåret 2019 fick företaget 26 000 förfrågningar från amerikanska myndigheter, vilket slukar en hel del resurser.

Därför har nu Google bestämt sig för att ta betalt för att lämna ut data till polis och andra myndigheter, rapporterar New York Times. Enligt en taxa som började gälla den 13 januari ligger avgifterna på mellan 45 och 245 dollar per förfrågan, men i vissa ömmande fall ska företaget lämna ut data utan kostnad även i fortsättningen. Som exempel anges förfrågningar som berör barns säkerhet eller där liv står på spel.

Beskedet har mötts av både ris och ros. Medan vissa anser att det kan göra det svårare att få tag på kriminella anser andra att de nya avgifterna kan leda till att vi slipper onödig massövervakning från myndigheternas sida.