Googles artificiella intelligens-system Deepmind har satts in för att hjälpa till i kampen mot coronaviruset. Något som först uppmärksammades av Mashable.

Deepmind används för att förutspå olika möjliga proteinstrukturer som relaterar till coronaviruset med hjälp av sitt system Alphafold.

Data om möjliga proteinstrukturer är viktig eftersom den behövs för att fram behandlingar för viruset och de sjukdomstillstånd som kan uppstå till följd av det.

Processen tar vanligen flera månader men Deepmind säger att de redan tagit fram och publicerat data som uppskattas vara korrekta förutspåelser för proteinstrukturer relaterade till viruset.

Resultatet har ännu inte hunnit granskas av en tredje part, i stället har Deepmind valt att publicera datan under öppen licens, vilket innebär att vem som helst kan använda den.

Läs också: Stanford vill låna din dator för att studera coronaviruset