Med anledning av virusutbrottet har Microsoft bestämt sig för att förlänga supporten för version 1709 av Windows 10. Enligt den ursprungliga planen skulle stödet upphöra den 14 april, men nu förlängs det i sex månader till den 13 oktober.

Beskedet gäller upplagorna som kallas för Enterprise, Education och IoT Enterprise. Supporten för Pro och Home upphörde å sin sida redan den 9 april 2019.

I och med den förlängda supporten kommer företag och skolor att få fortsatt tillgång till säkerhetsuppdateringar, något som innebär att de kan avvakta med att uppgradera till en nyare version och prioritera andra saker.

Hur det blir med supporten för nyare versioner av Windows 10 återstår att se, men det är inte helt otänkbart att det kan bli tal om liknande förlängningar även i de fallen.

Läs även: Ny zero-day i Windows utnyttjar typsnitt

Microsoft Windows 10 Home Sve

Bästa pris just nu: 1299 kr