Under den senaste veckan har en lång rad olika säkerhetsbrister i den populära videokonferenstjänsten Zoom avslöjats, däribland en sårbarhet som gör det möjligt för hackare att stjäla din Windowsinloggning.

Nu låter Zoom meddela att man tar kritiken på allvar och därför blir det ett tillfälligt stopp för utvecklingen av nya funktioner. I stället ska under de närmsta 90 dagarna allt fokus ligga på frågor som har med säkerhet och integritet att göra. Förutom en total genomgång av koden kommer man bland annat att utöka sitt buggjägarprogram ordentligt.

Zoom redogör inte bara för vad man tänker göra utan även för vilka åtgärder man redan har vidtagit. Till exempel har man tagit bort koden som skickar data till Facebook, uppdaterat integritetsreglerna och klargjort vilken typ av kryptering som används.

Vill du veta mer om planerna i detalj så kan du surfa vidare till Zoom Blog.

Läs även: Så säkrar du dina Zoom-konferenser – 8 enkla tips