För första gången sedan 2011 har Google presenterat en utförlig rapport om de gigantiska kluster som används för att driva företagets olika tjänster.

Rapporten baseras på 8 kluster som genererat 350 gigabyte data vardera, vilket kan ställas i relation till att rapporten från 2011 baserades på ett enda kluster med 40 gigabyte data.

Klustrens enorma storlek gör att de liknas vid Borgkollektivet från Star Trek och följaktligen kallas den nya rapporten lite skämtsamt för Borg: the Next Generation.

Ett genomsnittligt kluster består av 10 000 datorer och dessa är utspridda över världen. Enligt diagrammen i rapporten är det på sin höjd 60 procent av den sammanlagda kapaciteten som används samtidigt, så det finns gott om marginal för tillfälliga toppar i trafiken.

För dig som vill veta ännu mer om Googles kluster finns det en till rapport som har namnet Autopilot: workload autoscaling at Google.

Läs även: Googles nya söktjänst för data släpps brett