Mycket har hänt sedan Agile Manifesto publicerades 2001. Då reste sig programmerare mot kravspecens tvång och mot den strikta och taktfasta arbetsordningen. Ge oss frihet, sa de, så kan vi jobba snabbare och bli mer produktiva. Men med det agila följde ständig omorganisering och massor med post-it-lappar och anslagstavlor och papperslappar och pilar som pekade åt alla håll.

I dag finns det fullvärdiga verktyg som stödjer processen. Oläslig handstil, torkande fästmassa och förvirrande färgkodning har ersatts med databasbaserade webbapplikationer.

Samtidigt har den agila utvecklingens ritualer och rutiner blivit så populära att andra i företaget vill ta en titt. En del av verktygen duger till mer än att producera programkod. De marknadsförs till alla grupper som har ett problem att lösa. Vilket kan vara irriterande för programmerare som upptäcker att en del av verktygen inte är direkt inriktade på systemutvecklingens uppgifter, som commits och driftsättning. Men man bör nog se denna breddning som en komplimang – ett erkännande av något smart som kommer från utvecklarvärlden.

Här är sex av de mest intressanta alternativen som hjälper alla att jobba tillsammans och dra i åtminstone nästan samma riktning.

Zoho Sprints

Zoho är känt för att ha utvecklat en komplett svit med kontorsprogram, och företagets uppsättning agila verktyg kommer att kännas bekanta för alla som brukar använda Zohos program. Ett av verktygen, Sprints, hanterar agila projekt och är lika rent och sparsmakat som resten av Zohos program. Stora vita ytor och meny till vänster.

Uppbyggnaden är också ren. Jobbet delas upp i arbetsordrar som ställs i kö. De kan ordnas i ”epics” och sedan följas från en Kanban-tavla under varje sprint. Allt visas grafiskt på bildskärm. Rapportverktyget redovisar tidsåtgång i tabeller och grafer för chefer som håller räkning.

Mer ovanligt är en avdelning för att hålla koll på ritualer, som dagliga ståmöten och tillbakablickar post sprint. De schemaläggs automatiskt och bevakas för att allt ska flyta på.

Sprints har också en inbyggd diskussionsgrupp vid namn Feed. Den gör det enklare att knyta arbetsordrar med den diskussion som ofelbart uppstår. Den innehåller också uppdateringar när arbetsordrar flyttas omkring. Det är som Slack, men inbyggt.

Det finns viss möjlighet till anpassning. Man kan lägga till extra fält och värden till de olika formulären. Om du inte gillar prioriteringsnivåerna ”hög”, ”medel” och ”låg” kan du lägga till egna, som ”chefens favorit” eller ”korkat”,

Avgifterna börjar med tio dollar i månaden för en basplan för högst tolv användare. Mer påkostade abonnemang kommer med tillgång till källkod (GitHub, Bitbucket, GitLab) och möjlighet till personlig anpassning.

Jira

Jira är en av pionjärerna i denna genre och är fortfarande populärt på grund av sofistikerad grafik och en robust funktionsuppsättning. Utvecklaren, Atlassian, håller på att rulla ut nästa generation av programmet, och med den kommer en större uppsättning alternativ för konfigurering som kan göras direkt i programmet. Man behöver inte skriva kod eller anpassningsmallar, för nu kan det mesta göras med klick i användargränssnittet. Det går fortfarande att använda den äldre versionen, men jag tror att de flesta kommer att föredra den nya generationen.

De nya alternativen gör den klassiska strukturen mer flexibel. Den börjar med en färdplan och flyttar arbetsordrar från kön till sprint till slutfört. Man kan lägga till sådant som bilder för att göra arbetsordrarna lättare att visualisera och urskilja när de flyttas vidare. Mallarna har blivit mer flexibla och lättare att modifiera för att i gruppen. Varje grupp kan ta fram sina egna fält och format, annorlunda än de andras.

Det finns en del sofistikerade funktioner som möjligheten att skriva regler som tillämpas som svar på händelser. De tillför struktur, antingen genom att utlösa automatiska åtgärder eller genom att begränsa vad folk kan göra. Man kan till exempel låta en regel tilldela en viss chef varje ny arbetsorder, som chefen sedan ger till en lämplig person. Sådana anpassningar kan spara många klick.

Här finns djupare kopplingar till andra Atlassian-verktyg, till exempel kodrepositoriet BitBucket eller planeringsverktyget Confluence. Atlassians Pipelines kan också integrera kontinuerlig testning och driftsättning. Varumärket Jira används också för mer skräddarsydda versioner som Jira Service Desk.

Prislistan börjar på tio dollar i månaden för upp till tio utvecklare. Utöver det är priset för standardabonnemanget sju dollar i månaden per användare. Ett premiumabonnemang med bättre support och obegränsad fillagring kostar 14 dollar i månaden per användare.

Monday.com

Mondays användargränssnitt är gjort för att vara vackert och färgrikt och kan användas av alla projektledare – inte bara i programutveckling. Huvudgränssnittet består av projekttavlor som kan skräddarsys med olika kolumner och fält som åskådliggör hur många uppgifter som har slutförts eller när något godkändes.

Att Monday har en bred målgrupp framgår av det stora antalet startmallar, allt från allmänna projekt till mer specialiserade arbetsflöden som att publicera en blogg eller ett magasin. Man kan alltid ändra och anpassa dem, men det finns flera olika startmallar att välja bland.

Utvecklargrupper kan vilja använda de inbyggda api:erna för att koppla ihop med verktyg som Jira, som är mer inriktat på programutveckling. Utvecklarna föredrar kanske att rapportera med de mer utvecklarinriktade verktygen för att sedan låta rapporterna gå vidare till projektledarna, som kanske föredrar Monday med dess renare och mer färgrika användargränssnitt.

Det ingår också en kalender för uppläggning av den kommande veckan och en intern e-postlåda för att blanda kommunikationen med uppföljandet. Allt detta kan följas med en mobil app.

Priserna börjar med 17 dollar i månaden för två användare och en grundplan. Priset per användare sjunker till fem dollar i månaden när gruppen växer. Abonnemangen Pro och Enterprise tillför emellertid många viktiga funktioner som mer sofistikerad presentation av data och möjlighet att integrera med andra verktyg. Då blir priset ungefär tolv dollar i månaden för större grupper.

Kanbanize

Anslagstavlorna i Kanbanize har fått namnet efter Kanbans främsta användargränssnitt för att hålla koll på arbetsorder och kort som gruppen tar itu med. Fälten på korten är lätta att anpassa och man kan välja att bara visa de viktigaste fälten.

Korten genererar händelser när de skapas, tilldelas någon eller flyttas steg för steg i arbetsflödet, och händelserna kan i sin tur knytas till regler för skräddarsydda åtgärder. Sådana kan utvecklas i verktygets grafiska användargränssnitt. Det gör att ansvariga utan programmerarkunskaper kan lägga in automatisering i processen.

Men det finns mer under ytan. Kanbanize har ett antal vyer för metarapportering. Man kan analysera hur snabbt jobb blir slutförda, om de slutförs och var det kan finnas flaskhalsar och andra hinder. Punktdiagram och värmekartor är troligen bäst för projekt med arbetsuppgifter som lämpar sig för statistisk granskning. Har du ett sådant kan du pröva en Monte Carlo-simulering för att få en prognos om när jobbet blir klart.

Prislistan börjar på 99 dollar i månaden för grundsystemet för upp till 15 användare. Större grupper brukar kostar fem till sex dollar per användare och månad. Om man vill ha it-säkerhet, slå på regelbaserade åtgärder och se analytiska vyer kostar det extra.

BugDigger

Testning och kvalitetskontroll ingår i all mjukvaruutveckling, men det blir särskilt viktigt när man itererar ofta och driftsätter ny kod löpande. Varje förändring bör testas och alla problempunkter identifieras och återföras till utvecklingsprocessen.

BugDigger automatiserar en del av de mest irriterande momenten i testning av webbappar genom ett insticksprogram som lägger till en knapp för buggrapportering i verktygsfältet. När man trycker på knappen genereras en rapport som automatiskt fylls i med data om url:en, andra öppna fönster och webbläsarens tillstånd. En skärmdump av den dåliga biten är redo för inklistring.

Rapporter kan skickas till många av de ledande webbsajterna för agil felspårning och till några av de ledande verktygen.

Prislistan börjar på 19 dollar i månaden för upp till tio användare. Mer omfattande planer med bättre datalagring och tillgång till api:er för hundra eller fler användare kostar ungefär 100 dollar i månaden eller mer.

Asana

Reklambroschyrerna för Asana riktar sig inte direkt till programmerare, utan handlar om projekt, arbetsflöden och team. De ljusa, färgrika diagrammen är inte bara till för systemutvecklare utan för hela företaget. Detta vidare fokus kan vara bra i organisationer där kodarna jobbar nära verksamheten. Alltså företag som gör mer än att bara göra mjukvara.

Det finns flera dussin mallar för insamling av tabelldata till stöd för olika avdelningar som drift (”felanmälan”, ”leverantörsrelationer”) eller HR (”kandidathantering”, ”intervjufrågor”). Många av dessa kan användas för uppgifter som indirekt berör programmerarna, men det finns också ett antal som är direkt avsedda för programutveckling (”sprint retrospektiv”, ”driftsättning av mjukvara och system”).

Många av verktygen är till för att stötta den fria kreativiteten som ofta flödar under strategiska planeringsmöten och designgranskningar. Buggrapporter och driftsättning är lätta att integrera, men de får nästan stå tillbaka för de mer omfattande verktygen.

Prislistan börjar vid 11 dollar per månad och användare för premiumplanen med skräddarsydda mallar, kopplade uppgifter och privata grupper. För 25 dollar per månad och användare får man fler verktyg för gemensamt arbete (formulär, portföljer) och mekanismer för interaktion (designkorrektur och arbetsbelastning). Ett basprogram för upp till 15 användare är gratis och det finns andra rabatter för små grupper.