I samband med den pågående pandemin har det skett en kraftig ökning av antalet cyberattacker mot sjukhus, vårdinrättningar och forskningsanläggningar runt om i världen, däribland USA, Frankrike, Spanien och Thailand.

Nu skriver Röda Korset ett öppet brev till världens ledare där de uppmanas att vidta kraftfulla åtgärder för att få bukt med attackerna. Ländernas myndigheter bör inte bara samarbeta med varandra, utan även med företag, organisationer och institutioner. Med tanke på att hundratusentals liv står på spel gäller det att agera snabbt och bestämt.

Utöver cyberattackerna har det även rapporterats om fysiska attacker mot personer som jobbar inom vården. Hittills har fler än 200 fall av fysiskt våld mot vårdpersonal rapporterats sedan virusutbrottet, något som också kräver åtgärder.

Det öppna brevet har undertecknats av ett fyrtiotal inflytelserika personer, däribland Ban Ki-moon, Madeleine Albright, Desmund Tutu, Gro Harlem Brundtland och Michail Gorbatjov.