OpenAI, företaget som grundades 2015 av Elon Musk och Sam Altman, har presenterat sin första kommersiella produkt. Det hela handlar om ett applikationsprogrammeringsgränssnitt som kallas för OpenAI API och som kan användas i en lång rad olika sammanhang som har med semantisk sökning, attitydanalys och innehållsmoderering att göra.

På den officiella OpenAI-bloggen får vi ett antal konkreta exempel på hur det nya api:et kan användas. Bland annat går det att snabbt skapa en tabell med relevant information om olika företag och generera texter med svar på diverse frågor, till exempel varför bröd är luftiga.

För tillfället finns OpenAI API endast tillgänglig som en privat beta, men vissa företag har redan valt att hoppa på tåget. Till exempel använder sig Quizlet av api:et för att ge exempel på hur olika ord kan användas i en mening, medan Reddit använder sig av det för innehållsmoderering.

Utvecklarna är väl medvetna om att mjukvaran kan missbrukas, men tillgången till api:et kan strypas om det används för skräpmejl eller trakasserier.

Läs även: Nytt projekt visar hur neurala nätverk fungerar