Efter de omfattande protesterna i samband med polisbrutaliteten i USA som ledde till George Floyds död har det ställts krav på att en gång för alla göra upp med rasismen i våra samhällen.

Nu har debatten även nått teknikvärlden och här handlar det om att byta ut vissa termer som kan väcka anstöt. Enligt The Register handlar det bland annat om beteckningarna ”master” och ”slave”, som för tankarna till slaveriet.

Nu föreslås att Github ska byta ut orden ”master” och ”slave” ut mot ”primary” och ”replica” i koden för OpenZFS, något som redan gjorts i Redis och Chromium. Eventuellt kan det bli tal om andra ord, till exempel ”main” i stället för ”master”.

Det har även föreslagits att ord som ”blacklist” (svartlista) och ”whitelist” (vitlista) ska bytas ut mot ”blocklist” och ”allowlist”, men enligt kritiker har dessa ord inget med rasism att göra. I själva verket har det förstnämnda ordet medeltida anor och uppstod när man använde sig av en bok med svart pärm för att skriva upp personer som gjort ett dåligt jobb och därför inte bör anlitas igen. Dessutom finns det en förväxlingsrisk eftersom ”blocklist” kan uppfattas som en lista över block.

Läs även: Nu är C det mest populära programmeringsspråket