Cern, den europeiska organisationen för kärnförskning, tillika världens största partikelfysiklaboratorium kan i framtiden komma att bli ännu större.

Organisationen meddelar nu att de godkänt en budget på 216 miljarder kronor för att bygga en ny partikelaccelerator på hela 100 km, Future Circular Collider, FCC. Storleken kan jämföras med Cerns tidigare Large Hadron Collider, LHC, på 27 km. 

Partikelacceleratorn är tänkt att användas för att slå samman partiklar för att lära mänskligheten mer om Higgsbosonen, som upptäcktes av Cern under 2012 och är en komponent i universums higgsfält som gör att partiklar har massa.

Future Circular Collider kan slå samman partiklar i en betydligt större mängd, vilket ökar mängden data som kan studeras såväl som mätningarnas träffsäkerhet.. Det finns också möjlighet för att den nya partikelacceleratorn kan ta fram helt nya partiklar som kan utöka eller till och med ersätta aktuella vetenskapliga modeller.

Bygget av FCC är planerat att starta 2038. 

Läs också: Nu kan AI identifiera mängder av olika hjärnskador