Molnjätten Amazon Web Services har nu utökat sin produktlinje med ett nytt verktyg riktat till personer som inte kan koda själva men fortfarande vill bygga appar, Honeycode, rapporterar CNBC.

Honeycode använder sig av ett mer visuellt användargränssnitt som ska göra det enkelt att ta fram system för att exempelvis schemalägga uppgifter och hantera kunder.

Amazon Web Services kommer att ta betalt för Honeycode baserat på lagring och antalet användare. Tjänsten är däremot gratis för upp till 20 användare och 2500 rader med data i form av ett kalkylark. I framtiden kommer det även vara möjligt att exportera koden från Honeycode.

Tidigare stora AWS-kunder som Slack och Smugmug har givit sitt förtroende till verktyget och säger att de kommer börja använda sig av Honeycode själva.

Honeycode är tillgängligt från och med idag om än inte i alla AWS-regioner ännu.

Läs också: 6 bästa språken för AI-utveckling