Världens Bitcoin-grävare hade ett kämpigt juni. Efter att ha genererat 366 miljoner dollar under maj månad minskade inkomsterna med 23 procent i juni, ner till 281 miljoner dollar.

Enligt Coindesk är minskningen en följd av lägre avgifter och minskade blockbidrag i samband med att blockbelöningen till grävarna halverades i maj, från 12,5 till 6,25 bitcoin.

Enligt det mobila infrastruktursföretaget Bearbox så representerar inkomsterna under juni samtidigt bättre hur dessa kommer se ut framöver efter halveringen.

Att gräva bitcoin innebär att lösa ett matematiskt problem i en serie av ständigt nya och allt svårare problem. Att lösa problemet leder till att ett block läggs till blockkedjan. Den som löser ett sådant problem får en blockbelöning.

Läs också: 
Skickade 1200 kronor i kryptovaluta - betalade 23 miljoner i avgift 
Bitcoinsvårigheten sänks med 9 procent - andra säkningen sedan halveringen