Ett nytt förslag från Storbritanniens regering och landets datorsäkerhetsmyndighet, National Cyber Security Centre, vill att tillverkare av Internet of Things-produkter följer standardiserade säkerhetsregler för att se till så dessa inte hackas, rapporterar Zdnet.

Totalt handlar det om tre regler: 1) Enheternas lösenord måste vara unika och får inte kunna återgå till ett standardlösenord för fabriksinställningarna. 2) Tillverkarna måste också göra sig tillgängliga så att vem som helst kan rapportera en sårbarhet. 3) Tillverkarna måste också tala om minimitiden som behövs för att en enhet ska kunna ta emot en säkerhetsuppdatering.

Den som struntar i reglerna kan tvingas betala böter eller rentav bli tillfälligt eller permanent bannlyst från att få sälja sina produkter i landet.

Landets datorsäkerhetsmyndighet vill också ha feedback från tillverkarna själva gällande andra förslag som kan användas för att göra IoT-produkter mer säkra.

Även EU och USA arbetar på liknande lagförslag.

Läs också: 
Tio år sedan Stuxnet upptäcktes
EU: Irland och Luxemburg behöver mer resurser för att övervaka teknikjättarna