Under torsdagen presenterades Quantum Innovation Initiative Consortium (QIIC), ett samarbete mellan IBM och Tokyos universitet som är tänkt att främja utvecklingen av kvantdatorer i Japan.

Förhoppningen är att forskningen om kvarntdatorer ska ta ett rejält steg framåt genom att teknikföretag, akademiker och myndigheter har ett tätare samarbete med varandra. Därför har även Toshiba, Hitachi, Mizuho, MUFG, JSR, DIC, Toyota, Mitsubishi Chemicals och Keiouniversitetet bjudits in till det nya konsortiet.

– Jag tror att Japan kommer spela en viktig roll när det gäller att implementera kvantdatorer i samhället och att ett samarbete mellan industrin, akademier och myndigheter är nödvändigt för att åstadkomma detta, säger professor Makoto Gonokami från Tokyos universitet i ett uttalande som citeras av Zdnet.

Som en direkt följd av det nya samarbetet ska IBM bygga en ny kvantdator-anläggning i Japan som ska stå klar 2021. Liknande anläggningar finns sedan tidigare i USA och Tyskland.

Läs även: Intel experimenterar med ”heta” kvantbitar i kvantdatorer