En nyligen publicerad studie i Nature av forskare vid MIT och Pacific Northwest National Laboratory konstaterar att kosmiska partiklar från rymden, så som betapartiklar, gammastrålning och röntgenstrålar, orsakar fel i kvantdatorer på jorden. Detta genom att partiklarna särar på elektroner och därmed stör datorernas kvantbitar, rapporterar Motherboard.

Enkelt förklarat kan en vanlig dator hålla ett informationsvärde i en bit, som antingen är 1 eller 0. En kvantdator använder istället kvantbitar som gör det möjligt att värdet kan vara både 1 och 0 samtidigt. Detta förutsätter dock att kvantbiten hålls i ett så kallat kvantstadie, vilket kan avbrytas om den kommer i kontakt med en okopplad elektron.

Den nya studien markerar lösningen för ett i flera år känt mysterium som kallats för kvasipartikelförgiftning.

Dagens kvantbitar håller sitt kvantstadie i mindre än en tusendels millisekund. Om problemet med strålning från rymden kan lösas tror forskarna detta skulle kunna ökas till flera milisekunder.

Läs också: Amazon erbjuder tillgång till kvantdator via molnet