Att dela upp, eller från början utveckla, applikationer i så kallade mikrotjänster och exekvera varje sådan tjänst i små lättviktiga virtuella miljöer, så kallade containers, har blivit allt mer populärt jämfört med att utveckla och exekvera en enda monolitisk binär. Det kanske mest populära orkestreringsverktyget för containers är Kubernetes.

En av motivationskrafterna bakom ”containeriseringen” av applikationer är att dessa blir mer portabla, alltså kan relativt enkelt flyttas från en container-plattform till en annan, men det menar tre analytiker på Gartner, Marco Meinardi, Richard Watson och Alan Waite, är att lura sig själv. De tre analytikerna är tämligen kritiska till tanken på att Kubernetes ökar portabiliteten för de applikationer som orkestreras med verktyget, skriver The Register.

Fortfarande inlåst

I en rapport, som sammanfattas i en bloggpost, skriver de tre analytikerna bland annat att ”om du använder Kubernetes byter du helt enkelt en form av inlåsning mot en annan. Istället för att du är inlåst i det underliggande infrastrukturella miljön, blir du inlåst i abstraktionslagret”.

De tre analytikerna skriver vidare att ”genom att implementera portabilitet med Kubernetes måste du undvika de beroenden som binder din applikation till leverantören av infrastrukturen, till exempel leverantörens egna tjänster. Men ofta är det just dessa tjänster som fick dig att migrera till molnet till att börja med”.

Skapar tre nya problem

– Om du använder Kubernetes enbart för att öka portabiliteten för din applikation försöker du lösa ett problem genom att skapa tre nya problem du inte hade tidigare, skriver Marco Meinardi, Richard Watson och Alan Waite, som råder företag och organisationer att öka abstraktionen ännu ett steg, med risken att även den abstraktionen får en inlåsningseffekt, genom produkter som D2iQ Kommander, Giant Swarm, Google Anthos, Platform9, Rancher, VMware Tanzu Mission Control, eller liknande.

Läs också:
Nio framtidsjobb – här är rollerna som krävs i ett framgångsrikt AI-team
Efter coronakrisen – kontoren proppas fulla med teknik