Från och med den 1 oktober införs nya regler på Google Play gällande appar som kan användas för att hålla koll på familjemedlemmar, vänner eller anställda, alltså det som kallas för ”stalkerware” på engelska.

I och med de nya reglerna krävs att den som övervakas underrättas om övervakningen, till exempel genom att ett meddelande visas på skärmen. På så sätt ska till exempel svartsjuka personer inte kunna spionera på sin make eller maka utan att det upptäcks.

Det finns emellertid ett kryphål som uppmärksammas av Zdnet. De nya reglerna gäller endast appar för vuxna, så det går fortfarande att spionera på folk med hjälp av appar som syftar till att hålla koll på barn.

Vill du veta mer om de nya reglerna kan du få detaljerad information på Googles supportsida.

Läs även: Ny teknik kan hålla koll på äldre och sjuka utan videoövervakning