I tidernas begynnelse skapades Git, ett kommando-baserat versionshanteringssystem för i första hand källkod, som blev omåttligt populärt bland utvecklare. Sedan kom GitHub, som är ett grafiskt webbaserat användargränssnitt byggt på Git, men som också tillför mycket annan funktionalitet. Git kan inte allt som Github kan, helt enkelt.

För att baka in Githubs sammantagna funktionalitet i Git, skapade anställda på GitHub Hub – ett kommandobaserat verktyg som gör det Git gör, plus mycket av det som Github tillför, exempelvis Github Issues.

Inte helt nöjda

Beslutsfattare på Github var dock inte helt nöjda med hur Hub fungerar, och eftersom man ville ha ett fullt ut fungerande CLI för Github, ställdes man inför valet och kvalet att bygga vidare på Hub, eller börja på ny kula. Man valde ny kula.

”Vi brottades med frågan om vi skulle fortsätta bygga på Hub och anpassa den som ett officiellt Github-projekt. När vi vägde olika möjligheter mot varandra kom vi fram till att börja från början utan att behöva dras med tio års historik av olika designval som Hub har bakat in i koden, och utan antagandet att Hub på ett säkert sätt kan integreras med Git”, skriver Github i ett officiellt dokument, som refereras av The Register.

Github CLI är alltså det officiella kommandoverktyget för Github, medan Hub är ”ett projekt vars underhållare råkar vara anställd på GitHub”. Men eftersom Github CLI inte är en exakt ersättare kommer Hub att fortsätta utvecklas.

Github CLI 1.0 finns tillgängligt för MacOS, Linux och Windows. Verktyget installeras lämpligast med respektive systems pakethanterare.

Läs också:
Github byter ”master” mot ”main” – påminner om slaveri
Microsoft Teams kan nu integrera GitHub