Allt fler applikationer och program körs inom exekveringsmiljön för webbläsare, vilket kan vara en säkerhetsrisk. Webbmiljön är en komplex teknikstack där sårbarheter kan förekomma på många olika nivåer och i värsta fall kan attacker läcka ut från webbmiljön till operativsystemet på den lokala datorn.

Detta är något moln- och cdn-jätten Cloudflare tänkt att råda bot på genom att webbläsaren helt enkelt inte körs på användarnas lokala datorer. Cloudflare tänker nu inleda ett betatest av webbläsare som molntjänst. Konceptet är inte nytt, men Cloudflare tar till ett nytt tillvägagångssätt med isolerade webbläsare på virtuella maskiner, skriver TechRadar.
 

Attacken stannar i molnet

Tanken med isolerade webbläsare som molntjänst är förstås att om webbläsaren blir attackerad stannar attacken inom den virtuella maskinen i molnet och kan inte spridas till användarnas lokala datorer eller annorstädes inom företagets nätverk.

Cloudflares metod bygger på att rendera webbsidan i molnet och bara skicka utdata till användaren i form av instruktioner om hur sidan ska ritas upp. Detta ger enligt Cloudflare också fördelen att tekniken fungerar med alla html5-kompatibla webbläsare, plus att interaktiviteten och dynamiken bibehålls.

Läs också:
Svensk uppstickare siktar högt – ska utmana Slack och Teams i Europa
Krypterad DNS byggs in i Windows – sista klartextprotokollet går i graven