Vint Cerf har tillsammans med Robert Kahn tagit fram Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP, som idag används av huvuddelen av all kommunikation över internet. För detta brukar Vint Cerf kallas för en av internets fäder.

I en ny intervju med Quanta Magazine pratar han om sitt nya internetprotokoll distruption/delay-tolerant networking, eller DTN, och sin nästa utmaning: att hjälpa till att ta fram ett internetprotokoll för bred användning i rymden. 

Flera utmaningar

Tanken är att DTN ska kunna användas för att på sikt bygga ut en interplanetär datainfrastruktur. Något som är minst sagt utmanande då avstånden i rymden bokstavligt talat är astronomiska, vilket gör att till och med ljusets hastighet kan kännas för långsam. Som om inte det var nog så rör sig dessutom himlakroppar vilket gör att signaler kan blockeras så att överföringar avbryts och behöver börjas om.

För att råda bot på problemet är DTN ett protokoll som är utformat kring att inte ha samma problem med avbrott. Istället för att information kastas bort vid avbrott skickas den istället i flera olika led. Exempelvis om ett paket skickas från jorden till Jupiter via Mars, men Mars och Jupiter inte är i position till varandra, så sparas paketet på Mars i väntan på nästa tillfälle att skicka det vidare till Jupiter. 

Fungerar som noder

Tanken är att DTN ska vara en standard som är fri att använda för alla och att rymdfarkoster har med sig standardprotokollen så att de blir en del av det interplanetära nätverket. När farkosterna sedan inte längre används kan de fortfarande fungera som en nod. Än så länge ingår Mars Curiosity Rover och flera rymdsonder i projektet.

Enligt Vint Cerf är utmaningen sedan att DTN skall implementeras på bredare basis. Något som mött visst mostånd eftersom ny teknik också kommer med ny risk som behöver utvärderas.

Vint Cerf tror däremot inte att det är aktuellt för DTN att införas på bred skala på jorden med tanke på hur pass etablerat TCP/IP redan är och i vilken riktning det håller på att utvecklas. Däremot skulle DTN kunna vara aktuellt för mobil uppkoppling i framtiden.

Läs också: Nokia får uppdraget att bygga mobilnät på månen