Kjell Foss är presschef på Västra Götalandsregionen och berättar att landstinget köper en filtreringstjänst från företaget Websense. Den plockar bland annat bort sidor som bedöms innehålla pornografi och otillåten fildelning.

- Från det att vi fick samtalet från Piratpartiet så tog det två - tre timmar tills vi fått bort dem ur filtret, säger Kjell Foss på Västra Götalandsregionen.

Svante Hagblom, regional representant för Websense, som tillverkar det aktuella filtret förklarar:

- Piratpartiets hemsida ligger i Websense databas under Politiska partier, precis som alla andra partier gör. Det finns dock länkar från Piratpartiet till så kallade Proxy avoidance-siter. Många av våra kunder blockerar dessa, eftersom de erbjuder anonym surf från företagets datorer. I och med att Proxy avoidance hos Websense räknas som ett säkerhetshot, har tillgången till hela Piratpartiets hemsida stoppats i äldre versioner av databasen. Vi uppdaterar vår databas upp till 40 gånger per dag, och misstaget att stoppa hela hemsidan har lösts. Så vitt vi vet har inga kunder blivit blockerade sedan i fredags förra veckan. En kund som tillåter kategorin Politiska partier, men blockerar Proxy avoidance ska nu komma åt Piratpartiet, men bli stoppad då han/hon klickar på Proxy avoidance tjänsterna, skriver Svante Hagblom i en kommentar.