– Målet är att vem som helst ska kunna bygga en robot, och sedan använda den mjukvara vi utvecklat, säger forskaren Andrey Kiselev på Centrum för tillämpade autonoma system vid Örebro universitet.

Andrey Kiselev har tillsammans med André Potenza utvecklat roboten inom ramarna för projektet sp00tn1k-clean som drivs av Alfred Nobel Science Park i samarbete med Örebro universitet och Region Örebro med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Ska vara enkel att bygga

Enligt ett pressmeddelande från Örebro universitet har de bägge forskarna utvecklat en robot som tar död på coronavirus och andra mikrober med hjälp av UVC-strålning. Tanken är att roboten ska vara enkel att bygga med hjälp av vanliga komponenter från teknikbutiker och mjukvara med öppen källkod.

Roboten är autonom men kan också fjärrstyras med en dator eller mobil genom en uppkoppling mot ett trådlöst nätverk.

– Eftersom UVC-ljus är skadligt för alla organismer – även människor – är det en fördel att kunna använda en robot som inte kräver fysisk närvaro av människor i desinficeringsprocessen, säger André Potenza.

Läs också:
Robot hjälper japaner hålla coronaavstånd i butiker
Disneys nya robot är lika realistisk som den är skrämmande