Under hösten har den finländska riksdagen utsatts för en omfattande cyberattack där hackarna bland annat har lyckats komma åt mejlkonton som tillhör ett antal av ledamöterna.

Exakt vilka som ligger bakom attacken är i skrivande stund oklart, men en utredning har dragits i gång av Centralkriminalpolisen.

– Cyberattacken mot riksdagen är ett allvarligt hot mot vår demokrati och det finländska samhället. Vi godkänner inte fientlig cyberverksamhet, oberoende av om den kommer från ett statligt eller icke-statligt håll. Vi bör med alla till buds stående medel ta hand om såväl den offentliga som den privata sektorns informationssäkerhet på hög nivå. För att stärka cybersäkerheten behövs egna nationella åtgärder samt aktivt samarbete såväl inom EU som internationellt, säger riksdagens talman Anu Vehviläinen i ett pressmeddelande.

En liknande attack drabbade det norska stortinget nyligen och där kom utredarna fram till att det var APT28 som låg bakom det hela. Hackargruppen anses ha kopplingar till den ryska militära underrättelsetjänsten GRU, något som har lett till starka reaktioner i vårt västra grannland.