För tre år sedan varnade Teslas vd Elon Musk att artificiell intelligens (AI) kan utgöra ett hot mot mänskligheten på sikt, detta då det bara är en tidsfråga innan robotarna är smartare än oss.

Nu kommer liknande tongångar från den estniske programmeraren Jaan Tallinn, mest känd för att ha skrivit koden till den första versionen av Skype som släpptes i augusti 2003.

I en intervju med amerikanska CNBC säger Jaan Tallinn att risken för att mänskligheten ska dö ut före år 2100 är en på sex, detta med hänvisning till en uträkning av Oxford-professorn Toby Ord.

Enligt Tallinn är utvecklingen av AI ett betydligt större hot än klimatförändringarna, särskilt som det numera är möjligt att utveckla artificiell intelligens utan mänsklig inblandning.

I ett försök att hindra den annalkande katastrofen har Jan Tallinn spenderat miljontals dollar på forskning som ska göra AI säkrare, detta i samarbete med Google och universiteten i Oxford och Cambridge.

Utöver AI finns det andra existentiella hot i form av syntetisk biologi och det ”okända okända”, det vill säga sådant som vi inte ens kan föreställa oss kan inträffa.