I dag används oftast sand från Tyskland och Mellaneuropa i 3d-skrivare. Många av skrivarna tillverkas i Tyskland och säljs tillsammans med sand därifrån.

Men nu har forskare från svenska forskningsinstitutet Rise och representanter för gjuteriindustrin tittat närmare på hur det fungerar med svensk sand och slagit fast att den fungerar bättre. Kostnaderna blir lägre, miljön påverkas mindre och produkterna får högre kvalitet.

Den svenska sand som används bryts vid södra Vättern och kornens form och storlek och mineralinnehållet passar bättre än den europeiska sanden enligt Rise.

På Volvo GTO i Skövde har man testat att köra svensk sand i sina 3d-skrivare som en del i projektet.

– Den svenska sanden är av mycket bättre kvalitet. Produktkvaliteten blir bättre, formar och kärnor blir starkare och får bättre måttstabilitet. Dessutom kan vi dra ner bindemedelshalten. Närheten till leverantören är en annan viktig faktor för oss, säger Robert Andersson, processteknisk chef vid Volvo GTO i Skövde i ett pressmeddelande.

Under garantitiden måste den sand som leverantören skickat med användas men när den är slut är det fritt fram att använda annan sand.

Läs ocksåNu börjar SJ använda 3d-printning – förhoppningsvis ska det öka punktligheten