Pandemin har satt sin prägel på Microsoft Ignite, inte bara ur perspektivet att konferensen i år genomförs digitalt, utan flera av nyheterna har också koppling till allt det distansarbete som just nu pågår runt om i världen.

Som till exempel den nya presentationsplattformen Microsoft Mesh som enligt deklarationen ska ”skapa en ny verklighet” genom att kombinera det Microsoft kallar ”blandad verklighet” och samarbete för att skapa en ny mötesupplevelse.

I samma rum

Tanken är att det ska resultera i en verklig känsla av närvaro och göra så att mötesdeltagare upplever att de är i samma rum som varandra även om de befinner sig på olika platser.

Deltagarna ska också kunna interagera med 3D-innehåll eller med varandra via Mesh-aktiverade appar på de plattformar eller enheter som de önskar.

Den här nya Mesh-plattformen ska integreras med Teams och Dynamics 365 och en av Microsofts chefsutvecklare Alex Kipman uppgav när han visade upp produkten att de nu räknar med att partner ska utveckla ett brett utbud av nya upplevelser med hjälp av den.

Vidare på spåret distansarbete presenterades en funktion i Teams som kallas Connect och som ska ge möjligheter för flera organisationer att samarbeta över företagsgränser och de lägger också in en ny presentatörsvy i mötena.

Nyheter i Azure

En förutsättning för distansarbete och hybrida arbetssätt är molnet och även inom Azure släpper företaget nu en rad nyheter: Azure Percent ska hjälpa organisationer att bygga och hantera AI-lösningar ute i kanten av nätverken.

Men även nya dataanalysfunktioner (Purview), maskininlärning för hybrida moln och en tjänst för att snabba upp migrering av arbetsbelastning till Microsofts analystjänst, visades upp.

På säkerhetsområdet kan nämnas att lösenordsfri autentisering i Azure Active Directory nu ska vara tillgängligt för alla, vilket då ska eliminera behovet av lösenord samt att säkerheten i Teams stärks då plattformen kommer att stödja end-to-end-kryptering, något som ska ge bättre av känsliga konversationer online.

Low code-verktyg

På tapeten är även low code, alltså den teknik som ska göra det möjligt även för de som inte är kunniga inom systemutveckling att bygga appar. Här kommer Microsoft med två uppdateringar i deras Power Platform, nämligen att RPA-funktioner som automatiserar tidskrävande arbete ska bli tillgängliga för Windows 10-användare utan extra kostnad.

De presenterar även ett helt nytt programmeringsspråk med öppen källkod, Microsoft Power Fx, för low code och som är baserat på Excel.

På det här sättet ska människor kunna utnyttja sin kunskap för att utveckla low code-lösningar med hjälp av formler de är bekanta med från Excel.

Läs mer: Microsoft bygger nya moln – lanserar branschspecifika tjänster