Facebooks AI-forskningsteam säger att de gjort ett genombrott med sitt AI-system Seer som övervakar sin egen inlärning, rapporterar CNET.

Målet med Seer är ett AI-system som kan dra slutsatser genom obeservationer, ungefär som bebisar gör. Något som skulle kunna leda till att AI-systemet kan utveckla ett slags allmänt förnuft.

Genombrottet ska ha varit att Seer (som står för SElf-supERvised) lyckades dra slutsatser från en miljard slumpmässiga, oklassificierade och okurerade Instagram-bilder. Efter att ha studerat dessa bilder kunde AI:n identifiera och kategorisera dominanta objekt i bilder med en träffsäkerhet på 84,2 procent.

Tekniken skulle kunna leda till mer flexibla, träffsäkra och anpassningsbara bildanalysmodeller som kan användas för att förbättra innehållsmodereringen på Facebook. I förlängningen skulle en AI-modell av det här slaget eventuellt också kunna motverka AI-områdets återkommande problem med datapartiskhet. Vilket är när en AI exempelvis har svårare att identifiera minoritetsgrupper på grund av att den studerat partisk data. 

Läs också: Ny AI förvandlar gamla bilder till korta videoklipp