Fildelning via Bittorrent är ett stort problem för många Internet-leverantörer i och med att trafiken via protokollet tar upp en mycket stor del av den tillgängliga bandbredden. Som exempel kan nämnas att Bittorrent stod för 25 procent av all trafik på Internet tidigt under 2004 vilket till slutet av året hade ökat till hela 70 procent.

Enligt uppgift är problemet ännu större i Asien där Bittorrent uppskattas ta 80 procent av den totala bandbredden på Internet.

För att komma till bukt med problemet har en del operatörer strypt Bittorrent-trafik men i och med uppkomsten av krypterad trafik försvåras den uppgiften. Det problemet ska dock en appliance med namnet Netenforcer kunna ta itu med.

Enligt Allot Communications, som utvecklar enheten, utnyttjar Netenforcer en djup paketanalyseringsteknik vilken kan identifiera och analysera hundratals olika protokoll och typer av applikationstrafik. Enheten kan även analysera kundernas beteende, prioritera trafik samt även forma trafikflöden.

Mer information om Netenforcer finner du på tillverkarens webbplats.