Sony BMG hävdar att amerikanskan Kimberly Arellanes använt fildelningsprogram för att ladda ned och sprida upphovsrättsskyddad musik. Den anklagade nekar dock till uppgifterna, varför Sony BMG kräver att deras expert ska få kontrollera hårddisken genom en forensisk undersökning.

Arellanes skriver i ett uttalande att hon ger klartecken för att hennes hårddisk undersöks, men vill att det ska ske av en oberoende expert och inte av Sony BMGs experter. Dessutom vill hon inte ge experten obegränsad tillgång till hårddisken, utan begränsa sökningen till vissa nyckelord.

Kraven tillbakavisas av Sony BMG:s advokat som "onödigt".

- Den åtalade önskar neka målsägandes krav på en forensisk undersökning, eller att begränsa undersökningen till specifika sökningar på nyckelord genomförda av en ”neutral” expert. Den åtalades krav är oacceptabla, skriver Sony BMG:s advokat i ett uttalande.

Rätten har ännu inte beslutat vilken linje den ska gå på.

Läs mer på Arstechnica (med länkar till uttalanden från båda sidorna)