När man besöker en hemsida så är standard att adressen sparas i en fil på datorn. Om man sedan stöter på en länk till en sida man tidigare varit inne på så brukar den normalt sett vara i någon annan färg, så att man kan undvika onödiga återbesök. Också information om vad man skrivit in i sökmotorer sparas.

Det är i denna information som Spi Dynamics kommit på en teknik för att gå in och rota i. Tillvägagångssättet är att köra ett Javascript som körs lokalt på besökarens dator. En rad fördefinierade webbadresser kontrolleras sedan mot filen.

Spi Dynamics nämner flera exempel på vilka som kan ha intresse av att utnyttja tekniken. FBI kan ha ett intresse av att undersöka vad man gjort för sökningar på Google, en webbutik kan kolla om du tidigare besökt andra webbutiker för att se hur lojal du är som kund, eller ett försäkringsbolag kan kontrollera så du inte besökt några tobaks- eller alkoholrelaterade hemsidor.

Spi Dynamics skriver att tekniken kan utnyttjas på flera olika webbläsare, däribland Internet Explorer och Mozilla Firefox. På sin hemsid har de publicera en så kallad "proof of concept"-kod som visar hur det går till.

Källa: Vnunet.

Källa: Rapport från Spi Dynamics (i pdf-format).

Proof of concept som visar hur det går till.