Standardfilsystemet vid installation av Suse Linux har hittills varit Reiser FS men nu gör Novell Red Hat sällskap och går över till Ext 3 i stället meddelade företaget under torsdagen. Anledningen till bytet av filsystem uppges vara önskemål från företagets kunder.

Novell kommer dock att fortsätta att ge support för, och förbättra, Reiser FS3 trots att Ext 3 blir standardfilsystem i Suse Linux.

ReiserFS dras med en rad tekniska problem och utvecklarna som arbetar med filsystemet blir allt färre uppgav Jeff Mahoney vid Suse Labs redan i september. Att Hans Reiser, Reiser FS upphovsmakare, under veckan blev gripen av polisen i Kalifornien misstänkt för mord på sin fru lär inte underlätta för projektet.

Enligt en talesman för Reiser FS-projektet kommer utvecklingen av filsystemet trots gripandet att fortsätta med tillägget att alla inblandade i projektet är skakade av det som har inträffat.