Häromdagen dömdes två fildelare för brott mot upphovsrätten. Den ena av dem hade enligt Norrköpings tingsrätt delat ut filmen Rånarna, och dömdes till 80 dagsböter á 30 kronor, en total summa på 2 400 kronor. Men boten kommer inte att behöva betalas av mannen själv, företaget Delaut.se har sagt att de gärna betalar.

- Vi har varit i kontakt med mannen. Eventuellt ska han överklaga domen, men om han inte gör det är det bara att han skickar över alla papper till oss så står vi för hela bötesbeloppet, säger Eugen Archy, VD på Delaut.se.

Mannen får dessutom ett års medlemskap på Delaut.se. De kommer framöver eventuellt också att ta kontakt med den andra mannen som dömdes.

På hemsidan går det att teckna ”försäkringar”, som kostar 20 kronor per månad eller 140 kronor per år. Hälften av dessa pengar går till en ”piratfond”, från vilken vem som helst som är dömd för fildelningsbrott kan söka pengar. Den som är betalande medlem garanteras att få hela bötesbeloppet betalt, upp till 250 000.

Enligt Eugen Archy har de ungefär 2000 medlemmar, och resurser att betala det maximala bötesbeloppet åtminstone tre gånger om. Utifall Delaut.se skulle förlora pengar kommer de överväga att höja avgiften eller minska maximalt utbetalat bötesbelopp.

Att de främjar lagbrott är inget han håller med om.

- Vi vill se en ändring i lagen, men vi främjar inte brottslighet. Beviskraven för att fällas har varit låga, och risken är att den enskilde inte har råd att betala sina böter. Där vill vi gärna hjälpa till och stöda den som blir dömd.