Google sände nyligen en representant för att diskutera Windows Vista med EU. Anledningen till dialogen med EU sägs vara att Google känner oro över att användare inte kommer ha tillräckligt stor valfrihet att välja mjukvara för olika funktioner i nästa version av Windows.

Givetvis är det sökfunktioner som Google fokuserar på. Google menar att nya versioner av Microsofts tillämpningar som innehåller sökfunktioner bör utformas på ett vis som valfrihet för användaren att själv välja sökmotor.

EU-kommissionen har gjort klart att myndigheten mycket gärna lyssnar på klagomål och synpunkter men kommer inte att uttala sig angående produkter som ännu inte finns tillgängliga. Microsoft har redan gjort eftergifter i Vista efter det att säkerhetsföretagen Symantec och Mcafee lämnat in klagomål om att de utestängs genom Microsofts säkerhetsfunktioner.