Av praktiska skäl kan det i många fall vara lämpligt för en arbetsgivare att använda sig av positioneringsteknik med hjälp av GPS. Det kan exempelvis vara när trafikledaren vill veta vilken taxi som ligger närmast till hands för att ta en beställd körning. Andra skäl kan vara för att skydda den personliga säkerheten.

Men med tekniken finns det också faror, och om den implementeras fel finns det risk för att den personliga integriteten hotas. Datainspektionen har därför tagit fram en checklista för företag som använder GPS idag eller funderar på att införa GPS i verksamheten.

Om det finns skäl nog kan det finnas anledning att införa GPS-övervakning utan den anställdes samtycke. En förutsättning är dock att de elva kraven i Datainspektionens checklista uppfylls.

Datainspektionen slår fast att endast de personer som i sitt arbete har ett behov av att ta del av uppgifterna ska få göra det. Det är också upp till företaget att se till att datan som samlas in skyddas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Källa: Datainspektionen.