Genom att byta ut vissa komponenter i den skarpa versionen av Vista mot samma komponenter i betaversionen har pirater lyckats kringgå den normala aktiveringen av operativsystemet. Enligt uppgift fungerar produktnycklar för betaversion ett, två samt kandidatversion ett och två med piratversionen.

Detta gör att det blir möjligt att utnyttja dessa nycklar för aktivering. Piraternas framgång blir förmodligen inte långlivad utan Microsoft lär täppa igen detta kryphål mycket snabbt.

Inte heller Office 2007 har klarat sig undan piraterna. En Enterprise-version av plattformen har läckt ut på nätet tillsammans med en volymlicensnyckel. I och med att det är just en volymlicensnyckel krävs det ingen aktivering av piratversionen.

Även i detta fall kan man räkna med att Microsoft kommer att vidta åtgärder för att om inte stoppa nyttjandet av den piratkopierade versionen i alla fall göra det svårare att dra nytta av alla funktioner.