Microsoft fortsätter kampen mot pirater som utnyttjar företagets mjukvara olovligt. Office 2007 innehåller ett läge med reducerad funktionalitet som är avsett för användare vars mjukvara inte validerats.

Med reducerad funktionalitet menar Microsoft verkligen reducerad i ordets rätta bemärkelse. Det kommer inte att vara möjligt att skapa nya dokument om Office 2007 inte är validerad enligt konstens alla regler. Det kommer inte heller att vara möjligt att redigera befintliga dokument. Naturligtvis kommer det inte heller finnas någon funktion för att spara dokument.

Office 2007 blir helt enkelt ett mycket utrymmeskrävande verktyg för att visa och skriva ut redan befintliga dokument.

Samma funktion återfinns även i Windows Vista men där är det Aero-tekniken såväl som alla funktioner som tillkommer i Premium- eller Ultimate-versionerna som försvinner om mjukvaran inte validerats korrekt.