Förre Säpo-chefen Anders Ericsson har lagt fram en utredning om hur enskilda människors personliga integritet kan skyddas vid buggning. Enligt den ska bland annat personer som avlyssnats få reda på det i efterhand. Det vill säga att polisen ska ha en underrättelseskyldighet. Det ska också finnas en parlamentarisk granskning av hur buggningen går till och mot vem. Nu är Centern och Kristdemokraterna beredda att rösta för utökad buggning.

- Det handlar inte om att vi bytt ståndpunkt. Det vi krävde i våras var att avlyssningen skulle ske med större skydd för den personliga integriteten. Nu kan vi lägga fram ett nytt lagförslag, säger Centerns talesman Johan Linander till Säkerhetscentret.

Han framhåller dock att den upplysningsplikt som ska gälla inte blir heltäckande.

- Polisen kan inte berätta för alla som råkat bli inspelade att de blivit avlyssnade. Den informationen ska polisen bara radera med en gång, säger Johan Linander.

Även Kristdemokraterna är nu positiva till att ge polisen utökade möjligheter till hemlig avlyssning.

- Den nya utredningen har lämnat ett förslag som är i linje med det vi önskade. Det vill säga ett utökat integritetsskydd. Att det ska finnas en parlamentariskt förankrad nämnd som ser över pågående avlyssning. Och att den som misstänker att hon är föremål för hemlig avlyssning ska kunna vända sig till den nämnden som ska kunna utreda, säger Inger Davidson, kristdemokrat och vice ordförande i justitieutskottet.

- Det fanns ett till förslag i våras. Det handlade mer om preventiva tvångsåtgärder. Det har vi inte tagit upp än.

- Det är viktigt att vi kommer åt den grova brottsligheten, tillägger hon.

Tidningen Wired har ett par tips för den som vill skydda sig mot telefonavlyssning. Bland annat att med jämna mellanrum spela upp tonen C. Det ska åtminstone ett system för avlyssning tolka som ett kommando för att stänga av inspelningen.

Källa: Wired