Det franska jordbruksdepartementet bytte proprietär mot öppen mjukvara i sina servrar. De franska gendarmerna bytte Microsoft Office och Internet Explorer mot Openoffice och Firefox.

Det franska parlamentet går längre än så. Från och med juni nästa år byts Windows i 1 154 PC mot Linux, exakt vilken distribution är inte klart ännu. Inte heller har man spikar vilken öppen källkod-baserad e-postklient man ska använda. Klart är emellertid att man kommer att köra Openoffice och Firefox istället för Microsoft Office och Internet Explorer.

Bakom övergången står parlamentsledamöterna Richard Cazenav och Bernard Carayon och beslutet grundar sig på en studie gjord av Atos Origin.

Studien visade att öppen källkod-mjukvara nu erbjuder den funktionalitet som passar parlamentsledamöternas behov och den kommer att tillåta oss att göra avsevärda kostnadsbesparingar trots de migrations- och utbildningskostnader som hör till, sade det franska parlamentet i ett uttalande.

Det här är första gången en fransk myndighet väljer att gå över till Linux i persondatorer.