Enligt Microsoft kan det räcka med att öppna ett manipulerat Word-dokument. Det finns ingen preliminär teknisk lösning heller. Det enda råd Microsoft ger i dagsläget är att inte klicka på, eller spara, Wordfiler ens från kända personer.

Säkerhetshålet finns i Microsoft Word 2000, Microsoft Word 2002, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word Viewer 2003, Microsoft Word 2004 för Mac och Microsoft Word 2004 v. X för Mac. Programsviterna Microsoft Works 2004, 2005 och 2006 är också sårbara eftersom de innehåller Microsoft Word.

Säkerhetsexperter som Eweek talat med tror att motivet till denna typ av elak kod är att industrispioner vill använda koden för att komma in på företagsnätverk.

Källa: Eweek