Plats 3. IBM Personal Computer, Model 5150 (1981)
Den 12:e augusti 1981 lanserade IBM den första pc:n, en milstolpe för datorindustrin.

Tekniskt sett var processorn det mest intressanta med IBM Personal Computer Model 5150. Intel 8088 var en kraftfull 16-bitarsprocessor, speciellt med tanke på att de flesta datorerna vid den tidpunkten använde sig av 8-bitarsprocessorer. Klockfrekvensen var 4,77 megahertz.

Datorn kunde köpas med ett par olika operativsystem, exempelvis det mycket populära CP/M, P-System och även ett nytt operativsystem som IBM kallade PC-DOS. Det sistnämnda blev senare även känt under namnet MS-DOS, och såldes då av tillverkaren Microsoft.

Inom 18 månader efter lanseringen utgjorde IBM:s pc navet i den pc-boom som inbegrep tillbehör, tredjepartsprogram, kloner, böcker och tidningar. Vissa av IBM:s senare datorer blev framgångsrika, vissa floppade. En sak har de dock gemensamt med majoriteten av dagens persondatorer – de har alla sitt ursprung i IBM Personal Computer, Model 5150.

Lanseringen av IBM PC i Sverige dröjde fram till mars 1983, 20 månader efter att datorn hade presenterats i USA.


Plats 2. Xerox 8010 Information System – Star (1981)
Xerox 8010 Information System, eller Star som den kallades i folkmun, är en av datorvärldens största kommersiella floppar. Den satte dock djupa fotspår i utvecklingen av persondatorn och innebar en kommersialisering av många tekniska lösningar som tagits fram på Xerox legendariska forskningslaboratorium Parc.

Star hade ett grafiskt användargränssnitt där dokument visades på skärmen precis som de såg ut vid utskrift, helt revolutionerande vid den här tidpunkten. Det grafiska gränssnittet använde en skrivbordsmetafor som gäller än idag i både Windows och Apple OS X. Star hade mus, Ethernetport och kunde även anslutas till en laserskrivare som klarade tolv sidor per minut.

Visst låter det bra? Tyvärr var priset alldeles för högt. Xerox tog motsvarande 120.000 kronor för Star

Några år senare gjorde den Starinfluerade Apple Macintosh (med en prislapp på 22.000 kronor i Sverige) stor succé. Alla de tekniker som introducerades i Star används än idag i både Apple- och pc-världen.


Plats 1. Apple II (1977)
Apple II var inte den första, mest avancerade eller ens den persondator som sålde bäst. Men den datormodell som förändrade det mesta.

Apple II var en 8-bitarsdator med 4 kilobyte arbetsminne, som kunde uppgraderas till 48 kilobyte. Lagringsenheten var en kassettbandspelare och skärmen klarade inte att visa gemener (små bokstäver). Datorn erbjöd massor av andra innovativa lösningar som skulle göra den historisk.

Apple II var Apples andra persondator och det var den första färgdatorn (det gick till och med att koppla upp den mot en tv). Det var även den första datorn som kunde uppgraderas och den första som kunde köra det första kalkylprogrammet Visicalc.

Formgivningen var det mest nydanande med Apple II. Steve Jobs ville att datorn skulle se snygg ut på kundernas skrivbord. Han gillade inte utseendet hos den tidens datorer. Plåtlådor med synliga sladdar var alltså inte att tänka på när det kom till formgivningen av Apple II.


Läs de övriga tre delarna:

Plats 22-30
Plats 13-21
Plats 4-12

Artikeln är rättad: I den ursprungliga artikeln angavs fel benämning på processorn i IBM PC. Samtidigt lades ytterligare information till om IBM PC.