I januari eller mitten av februari kommer franska National Space Studies Center (CNES) att publicera samtliga UFO-iakttagelser som kommit myndigheten till känna. Det rör sig om cirka 6 000 rapporter berörande 1 600 unika incidenter som samlats ihop under en trettioårsperiod.

Vad som gör CNES:s arkiv intressant är att många anmälningar kommer från poliser och piloter vilket borde betyda att dessa rapporter förmodligen är mycket sakliga. De personer som anmält incidenter kommer att förbli anonyma för att skydda dem från rymdfanatiker uppger CNES.

Den tekniska utvecklingen under de senaste 30 åren ligger till grund för beslutet att publicera UFO-arkiven uppger en representant för CNES. Vi misstänker att CNES:s webbplats kommer att få en hel del besökare under nästa år.