Behöver ni verkligen Vista? För ett år sedan pratades det mest om alla features Microsoft plockade bort för att få ut det i tid – nu när det är här har pendeln svängt och de flesta verkar tycka det är roligt att det är här. På de här sidorna ska vi utgå från att ni också hör till de nyfikna, och då kan det vara hög tid att börja skissa åtminstone i huvudet på hur en övergång ska gå till.

(Vi utgår nu ifrån att ni kör Windows XP eller Windows 2000. Kör ni äldre Windowssystem är rådet att byta så fort det bara går, och kör eller funderar ni på Linux eller Solaris istället har ni väl redan bläddrat förbi den här artikeln.)

För den som kör Windows 2000 på sina klienter finns det ett uttalat behov av Vista. Det finns redan en del program som inte längre stödjer Windows 2000, och det kommer bara att bli fler.

Med XP på klienterna hamnar saken i ett annat läge. Alla programleverantörer kommer att utveckla för XP länge än, så ni har absolut råd att ha is i magen.

Om nu företaget beslutar sig för att gå över till Vista blir det aktuellt att ta reda på om det behövs ny hårdvara, och om de program som företaget använder fungerar med Vista. Microsoft har en lista över vilka program som är kompatibla med Vista – om något ni använder inte finns med där blir det till att kontakta leverantören och höra om och när deras produkt kommer att snurra på Vista.

Inventera hårdvaran
För hårdvaran gäller det att alla datorer har minst en processor på 800 megahertz, 512 megabyte minne och ett grafikkort som stöder DirectX 9. Det än nu bara minimikraven, och för att vara säker på att användarna inte blir sittande med slöa datorer bör man realistiskt räkna med en gigahertz, en gigabyte minne och ett grafikkort med minst 128 megabyte.

Ifall maskinparken har mer än max ett par–tre år på nacken kan det bli svårt att hitta maskiner som uppfyller kraven, så det är mycket viktigt att göra en ordentlig inventering först för att få en uppskattning om vad hårdvarukostnaderna kan bli. Och glöm inte de datorer som företagets distans- och hemarbetare använder.

Sedan är det dags att ta en ordentlig titt på funktionerna i Vista och bestämma vilka som ska användas på företaget och hur. Vilka tilläggsprogram och vilken extrautrustning ska användarna få använda? Det bör bestämmas i god tid före utrullningen – och hör efter med användarna vad de själva anser sig behöva så ni inte skapar någon onödig friktion.

Och om ni inte tidigare standardiserat på en klient är det här ett gyllene tillfälle att göra det. Att veta exakt hur alla klienter är konfigurerade och vad som ligger på dem är ovärderligt för supporten och underlättar mycket när någon mjukvara ska uppgraderas eller patchas.

Nästa steg är att bygga upp en labbmiljö för att testa. Listor över kompatibel hård- och mjukvara är bra, men lämnar ingen hundraprocentig garanti för att inget krockar med något annat, vilket kan leda till en spektakulär krasch.

Microsoft har mer detaljerade instruktioner för hur man bygger upp en testmiljö för Vista, och ni hittar en länk till dem sist i artikeln, men i korthet går det till så här.

Man börjar med att sätta upp en dator som man kör Microsofts installationsverktyg för Vista, Windows AIK, på och en annan som konfigureras exakt som standardklienten för användarna ska se ut. Den ska ha precis samma hårdvara, samma applikationer och samma drivrutiner som den dator alla användare sedan ska köra på. Går det inte att ha bara en standardklient så sätt upp en för varje klienttyp som behövs, men försök minimera antalet så mycket det går.

Sedan blir det till att skapa en svarsfil, alltså en fil med de standardinställningar IT-avdelningen vill ha på varje klient. Med den går det att skapa en grundinstallation som sedan sparas som en image.

Här används Windows Preinstallation Environment, PE, som är ett operativsystem byggt på Vistakärnan, men med så lite funktioner som möjligt. Idén är att ha ett väldigt kompakt OS med de nödvändiga drivrutinerna som kan användas för att starta datorn och sedan installera riktiga Vista. Fördelen är att det snabbt och enkelt går att byta ut komponenter som en drivrutin i PE, och att Vista då direkt har tillgång till de drivrutiner som behövs.

Windows PE startas på datorn det ska tas en image på, och när alla inställningar är gjorda sparas de i imagefilen som sedan distribueras ut till alla klienter. Det fanns möjlighet att använda images för att migrera till XP när det kom också, men då krävdes Microsofts SMS eller en tredjepartsprodukt. I Vista ingår alla verktyg som behövs, och hela processen bygger nu i grunden på images.

Enkel distribution
Själva distributionen är inte så komplicerad. Det är egentligen bara att koppla in datorn på nätet, starta den med Windows PE, formatera och sedan lägga in imagen med ett verktyg, ImageX, som kan laddas ner från Microsoft. När den skarpa utrullningen ska ske fi nns det ännu mer praktiska sätt, och det återkommer vi till senare.

Windows Vista - Microsoft Virtual Lan
En mycket praktisk sak som Microsoft har tagit fram är Virtual Lab. Det är en webbtjänst där Vistamiljön simuleras i en webbläsare och du kan lära dig hur du utför olika operationer utan att ens ha en Vistamaskin tillgänglig. Det är i praktiken små kurser som tar ungefär 90 minuter och leder dig steg för steg genom processen. Till exempel hur man skapar och distribuerar images. Det går också att lära sig de mer avancerade inställningarna för den inbyggda brandväggen, hur man administrerar Vista och Windows Server, hur det går till att flytta användarinställningar från XP till Vista, med mera.

Virtual Labs är gratis och kräver bara att du registrerar dig, så om du är lite orolig över hur det rent praktiskt ska gå till kan du få en snabb och billig genomgång här. Det går förstås inte att lära sig allt på det sättet, men de områden som det finns ett Virtual Lab för gås igenom tillräckligt grundligt för att de flesta ska ha nytta av det.

Därefter är det dags för det förmodligen tidsödande arbetet med att testa att allt funkar som det ska. Speciellt lite mer ovanlig hårdvara, drivrutiner och program som skrivits inom företaget kan ställa till med problem.

Problemfyllda program
Just de egenutvecklade programmen kan säkert orsaka en hel del besvär. Det beror på att Vista har bättre säkerhet än XP, och då går det inte längre att göra vissa saker som fungerade fint i XP. Till exempel tycker Vista inte om program som lagrar sina konfigfiler i Windowskatalogen eller försöker skriva direkt till HKLM-nycklar i registryt.

En del äldre applikationer kan också utgå från att de har administratörsrättigheter, och Vista tillåter av säkerhetsskäl inte applikationer att köras så. Även här har Microsoft ett verktyg i Application Compatibility Toolkit som ska kunna hitta program som kan ha problem.

För kommersiella mjukvaror finns det förhoppningsvis patchar och uppgraderingar som åtgärdar problemet, men för egenutvecklade applikationer får företaget självt ansvara för att någon skriver om kod som inte längre fungerar innan Vista kan rullas ut.

Windows Vista - Application Compatibility Manager
En bra början är att ta en titt på listan med program som Microsoft testat, och som när detta skrivs omfattar 1 900 applikationer, och se om det finns kända problem med någon mjukvara företaget använder. Microsofts Application Compatibility Toolkit kan också hjälpa till med att testa program för att se om de är kompatibla.

Nu är det ju så att en applikation kan fungera utmärkt i en ren miljö – men när den ska samsas med andra applikationer och drivrutiner, som i en verklig miljö, kan märkliga problem uppstå, vilka Microsofts tester inte säger någonting alls om.

Gratis konsulthjälp
Om så är fallet gäller det ju att åtgärda det, och här kan faktiskt Microsofts övriga kunder komma till hjälp. Alla som testar sina system för Vista kan nämligen rapportera in sina resultat till Microsoft, som samlar allt i en stor databas där andra kan leta information.

Förutom att se vilka applikationer andra fått att fungera utan problem går det också att få veta vad andra gjort för att få krånglande mjukvara att bete sig ordentligt. På sätt och vis kan man se det som gratis konsulthjälp där användare från hela världen hjälps åt för att lösa problem. Det finns ingen garanti för att någon annan har samma miljö som ert företag, men kanske kan ni åtminstone få ledtrådar om vad som är fel och hur det kan åtgärdas.

Den här tjänsten kommer inte att bli riktigt värdefull förrän tillräckligt många rapporterat in sina resultat, och i skrivande stund är det för tidigt att säga något om hur många som väljer att dela med sig. Om det blir populärt kan det bli en värdefull källa till information.

När kompatibilitetstesterna är klara och allt rullar som det ska är det dags att testa hur själva utrullningen ska gå till. Här finns det några olika metoder. Den absolut sämsta är förstås att gå runt till varje dator och installera manuellt – har man bara fem–tio datorer är det väl i och för sig okej, men finns det fler än så är det en usel lösning.

En bättre metod är då att använda de verktyg vi beskrev för att bygga upp en testmiljö och på samma sätt skicka ut en standardinstallation till alla användare. Ett problem är att vi förmodligen inte vill ha en helt ren installation utan att användarna ska få behålla sina inställningar och tillgång till filer och applikationer.

Förhoppningsvis använder företaget AD, så att alla användarprofiler ligger lagrade centralt. Att bara byta OS och hoppas att inställningarna följer med automatiskt lär dock inte fungera, eftersom Vista använder en annan struktur för profilerna än XP och Windows 2000.

En enkel metod som kan verka lovande är att bara mappa om sökvägen till de mappar som innehåller användarnas information och inställningar. Det är dock svårt att få det att fungera till hundra procent eftersom det kan vara svårt att veta exakt vilka mappar som ska vara med.

Istället blir det till att använda verktyget User State Migration Tool, USMT, som finns med i Vista och som Microsoft förbättrat jämfört med det som följde med XP. Enkelt uttryckt går det till så att man skapar ett skript för User State Migration Tool som i detalj beskriver vad som ska föras över från det gamla systemet till det nya.

BDD har verktygen
Att få med allt som behövs bör gå rätt snabbt om företaget från början har en bra policy för hur användarprofilerna ska lagras. Annars kan det bli en hel del jobb med att lista ut exakt var alla inställningar kan ligga för varje användare. Sedan körs skriptet i USMT som migrerar över den information som behövs.

Det allra bästa är att ladda ner Microsofts Business Desktop Deployment, BDD. Här finns alla verktyg som behövs för övergången och steg-för-steg instruktioner för diverse uppgifter. Med den metoden bör övergången gå smidigt, men det kommer fortfarande att krävas en del manuellt arbete för att sköta utrullningen.

Nu finns det dock en ännu enklare metod och det är att använda System Management Server, SMS för att sköta migreringen och utrullningen. Då får man vad Microsoft kallar zero touch, vilket innebär att det bara är att ”trycka på en knapp” i SMS (åtminstone en touch är det ju) så sköts hela migreringen helt automatiskt. Nu är det förstås inte alla företag som har tillgång till SMS, men om det rör sig om hundratals datorer som ska migreras är det frågan om det inte kan vara värt att skaffa bara för att underlätta övergången.

Välj rätt version
Om ni inte redan gjort det kan det nu också vara läge att ta en ordentlig funderare på vilken version av Vista som företaget ska använda. Det finns två versioner för företaget, Business och Enterprise, men det finns inget som förbjuder företag att köra en hemanvändarversion.

Speciellt för små företag med ett fåtal användare kan det vara lockande för att hålla ner kostnaden. Windows Home Basic är den billigaste varianten och den mest intressanta för den som vill spara lite pengar, men här gäller det att se upp så inte snålheten bedrar visheten.

Har företaget en server är det inte alls någon bra idé alls att köra hemversionerna. De är inte anpassade för att användas med Active Directory, vilket kan försvåra administrationen. Men på företag där det bara jobbar ett par personer och man inte har någon egen server kan möjligen Vista Home Premium vara ett alternativ. Undvik dock Home Basic, för det saknar även inbyggda funktioner för att ta backup över nätet och schemalägga backuperna, något som är viktigt för alla företag oavsett storlek. Och om det finns någon möjlighet att företaget tänker skaffa en egen server under den närmaste framtiden är det förmodligen bäst att satsa på Businessversionen i alla fall för att slippa byta operativ ännu en gång.

Det finns två Vistaversioner för företag. Business är till för ”normala” företag; Enterprise är för de riktigt stora globala organisationerna, i första hand. Några större skillnader mellan systemen är det inte, utan det handlar mer om licensmodell.

Slutsatsen blir att för de allra flesta företag är det Business som är rätt version, vilket väl knappast kommer som en överraskning.

Hårt säkerhetsfokus
Innan du börjar ta Vista i utrullning kan det också vara idé att fundera på om det är läge att rulla ut nya Office 2007 på samma gång. Det förutsätter förstås att företaget tänker köra Office 2007 – det är ju den första versionen på länge som har livskraftig konkurrens från något annat än äldre versioner, nämligen Open Office – men om så är fallet kan det vara praktiskt att rulla ut den på en gång och ha allt avklarat i ett svep.

Nackdelen är att det blir en ännu större investeringskostnad på en gång, att det krävs ännu mer utbildning (vilket vi återkommer till), samt att support- och IT-avdelning kan få väl mycket att göra direkt efteråt när alla anställda inte bara har ett utan två okända system att lära sig.

När är det dags?
Rent tekniskt är det här det som behöver göras för att kunna migrera till Windows Vista, men frågan är när man ska göra det. En gammal tumregel som ofta plockas fram på IT-avdelningarna är att inte gå över till ett nytt Windowsoperativ förrän servicepack 1 är klart, för innan dess är systemet inte stabilt nog.

Förståeligt nog retar den attityden gallfeber på Microsoft, som menar att deras system är tillräckligt bra för att ta i drift på vilket företag som helst den dag de släpps. Och visst, XP gick bra att köra direkt från start, med ett stort undantag: säkerheten var inte alls vad den behövde vara förrän servicepack inte 1 utan 2 släpptes.

För att inte upprepa den fadäsen har Microsoft satsat mer på säkerhet än på någon annan komponent i Vista. Om det räcker går inte att säga innan det börjar installeras i stor skala, men redan om några månader bör det stå rätt klart om det finns några större problem.

Men även om Vista går som klockan från dag ett är det inte säkert att det är vettigt att migrera direkt. Den som sitter med Windows XP med Service Pack 2 på sina klienter har redan en väldigt bra miljö, och då är det förmodligen bäst att vänta tills maskinparken behöver uppgraderas i alla fall. Det sker hos de flesta företag med ett par tre års mellanrum, och så länge kan säkert de flesta vänta.

Windows 2000 är som vi nämnde i början i ett annat läge med allt färre applikationer som stöder systemet, så där är det bäst att byta så fort resurserna finns.

Vilket för oss in på den sista punkten i vår genomgång och det är vad kalaset kan kosta. Det varierar förstås mycket från företag till företag, och mycket beror på hur många nya PC som behöver köpas in.

Licenskostnader tillkommer
Till det kommer förstås licenskostnaderna, som kan bli betydande för större organisationer, men de är åtminstone rätt lätta att beräkna. Det är det inte alla kostnader som är.

Hur mycket kan det gå på att utbilda personalen, till exempel? Enligt Microsoft ska det inte ta mer än kanske ett par timmar att lära sig Vista – men frågan är hur mycket användarna lär sig på den tiden och hur mycket högre belastning man får räkna med för supporten. Lite kostnader för förlorad arbetstid och lägre effektivitet de första dagarna medan användarna vänjer sig vid systemet och letar efter saker att klaga på får man nog räkna med.

Men i förlängningen lär investeringen löna sig i och med att företaget får ett system med en infrastruktur som ger både bättre driftsäkerhet och bättre skydd mot attacker och skadlig kod. Microsoft tror att användarna blir mer produktiva – det återstår väl att se – och att Vista blir billigare i drift, vilket låter rimligt. Det är knappast någon panik för de flesta att migrera, men för många lär det ändå bli aktuellt inom de närmaste åren – och då kan det vara värt att vara ute i tid, och börja planera och testa redan nu.

Effektbedömning: Windows Vista
  Fördelar Risker
För organisationen Bättre säkerhet och tillförlitlighet ger högre produktivitet. Bättre funktioner för att låta användarna samarbeta över nätet kan också bidra. Kräver mycket av hårdvaran så det kan krävas kostsamma uppgraderingar av maskinparken. Även utbildningskostnader är något man måste räkna med.
För IT-avdelningen Stabilare och säkrare system ska underlätta arbetet eftersom det inte ska finnas lika många säkerhetshål som i XP. Kan ge mer arbete åt supporten till en början, när användarna är ovana vid det nya systemet.
För användaren Färre krascher och virusutbrott ska ge en lugnare miljö att arbeta i. Det nya gränssnittet kan också förenkla arbetet något. Gränssnittet är rätt olikt det gamla, så det tar ett tag att komma in i. Det kan kännas besvärande till en början att jobba i en obekant miljö.
Sista ordet Det är en del jobb med att migrera till Vista och det kostar en del pengar, men under huven har det skett tillräckligt mycket förbättringar för att det ska vara värt det. Bättre säkerhet ska leda till högre produktivitet och en mer trivsam miljö för användarna.

Fakta

Hallå där, Christoffer Frisell, produktmarknadschef för Windows Vista. Varför ska ett företag gå över till Vista?

– Jag kan peka på fyra områden där Vista ger fördelar för företagen. Sett ur IT-avdelningens synvinkel ger det bättre IT-infrastruktur, som ger sänkta kostnader, och högre säkerhet. Och för slutanvändarna ger det bättre förutsättningar att ar beta mobilt på ett säkert sätt, plus att nya funktioner som gränssnittet och sökfunktionerna gör att man blir mer produktiv.

Hur snabbt räknar ni med att företagen ska ta steget?

– Vi har rätt moderata mål, för många kör nu XP med Service Pack 2 vilket inte alls är ett dåligt val. För en del kunder kan det dröja både två, tre och fyra år innan de känner att de behöver byta. Ändå tror jag att Vistas infrastrukturmodell, med bland annat högre säkerhet, kommer att locka företagen snabbare än vi sett med någon annan Windows-version.

Hur ser du på den gamla tumregeln att man inte ska installera ett nytt operativsystem från Microsoft innan servicepack 1 släppts?

– Jag hävdar att det synsättet är något som IT-tekniker ärver från varandra, och som de bara måste få ur sig. Samtidigt vet vi att de älskar den här produkten och vill rulla ut den eftersom det är ett spännande projekt som underlättar administrationen för dem. Vista är redan från början det säkraste operativsystemet på marknaden, så är säkerheten i fokus är bara det tillräcklig anledning att snabbt gå över.

En del små företag kanske vill spara pengar genom att ta en Vista Home-version istället för Business. Ser du något problem med det?

– Att köpa Home Basic som småföretagare är inget jag rekommenderar, för det går inte att växa med den versionen och den saknar en del funktioner som behövs för att fungera bra i nätverksmiljö.

  • Home Basic är den enklaste varianten av Vista, utan finesser som det nya användargränssnittet, speciella funktioner för bärbara, backupverktyg med mera.
  • Home Premium blir förmodligen den vanligaste versionen för hemanvändare. Här finns bland annat det nya användargränssnittet, Media Center, och funktioner för att dela dokument.
  • Business är avsedd för små och medelstora företag. Saknar mediefunktionerna i Home Premium, men har backupfunktioner och är förberett för företagsnät och för att fungera som distansarbetsplats.
  • Enterprise är operativsystemet för storföretagen. Inga större skillnader mot Business mer än licensmodellen, men till exempel ingår också funktioner för kryptering.
  • Ultimate är den mest avancerade versionen. Innehåller de affärsmässiga funktionerna i Business och Enterprise och mediafunktionerna i Home Premium.
  • Technet Deployment – Tio saker Microsoft anser att man bör veta innan man migrerar.
  • Prepare for Windowsw Vista – Samling med länkar till information om hur migreringen ska gå till.
  • Technet Virtual Lab – Microsofts virtuella labb där det går att se exakt hur olika funktioner kan användas utan att man kör Vista på den egna datorn.
  • Technet Deploy – Information om hur utrullningen bör planeras och genomföras.