- Detta var ingen stor sak. Och det var inte en attack mot Internet utan mot tre rootnamnservrar, säger Internetsäkerhetsexperten Patrik Fältström på Cisco.

- Det var så här: Tre av tretton IP-adresser i systemet för global adressuppslagning slogs ut. Men de flesta av de här tretton är replikerade, det vill säga speglade och lasten utspridd på flera datorer på flera platser. För slutanvändarna märks ingenting förrän alla tretton slås ut. Det var heller inte de mest replikerade servrarna som angreppet riktade sig mot. De som är mest replikerade klarar en sån här attack utan problem. Rootservrarna klarade det här betydligt bättre än förra gången 2002 då nio av tretton IP-adresser slogs ut, säger Patrik Fältström.

Beror det på att rootserversystemet byggts om sen förra attacken för att bli mer robust eller på att attacken var mindre?
- Vi vet inte, naturligtvis är trafiken inspelad men det kommer att ta ett par veckor innan analysen är klar. Hittills har jag inte sett något tecken på att det bara var ett test. Men det kan ju tänkas att det var det och att angriparen bara skruvar upp kraften nästa gång, säger Patrik Fältström på Cisco.

Han menar också att idag är rootservrarna stabila.
- Den svaga punkten nu är företag och myndigheter som kör egna DNS-servrar.