En dag år 1900 upptäckte dykare vraket av ett stort skepp utanför den grekiska ön Antikythera. Det var lastat med statyer, krukor, mynt och en konstig maskin. Skeppet hade av allt att döma förlist 2 000 år tidigare, under det romerska imperiets höjdpunkt. Vissa spekulationer går ut på att det ska ha seglat från Rhodos, en ö känd för sina framstående astronomer.

Under slutet av 2006 gjordes en datortomografi av maskinen, som visade att den är mycket avancerad. Den kan visa position för månen och de fem planeter som är synliga för blotta ögat. Den visar också vilken dag det är på året och ojämnheter i månens bana. En av visarna gäller den metonska cykeln, 235 månader som ganska exakt motsvarar 19 år. En annan visar Sarons cykel på 223 månader, som används för att förutsäga solförmörkelser.

Om en dator är en maskin som behandlar data så kan maskinen sägas vara den äldsta idag kända datorn.

Det skumma är inte att maskinen är så avancerad. Det skumma är att ytterst få liknande maskiner dyker upp i Europa förrän på 1400-talet, under medeltiden.

Några mindre avancerade modeller är kända inom den muslimska världen. Det finns också ett antal beskrivna i litteraturen, men det är oklart om de verkligen existerat. Kanske fanns det flera likadana maskiner som vi ännu inte hittat några spår av. För det är inte särskilt troligt att maskinen som hittades på skeppet vid Antikythera var den enda i sitt slag.

En av de fundamentala skillnaderna mellan oss och antikens människor är informationshanteringen. På den tiden var det möjligt att ett geni kunde skapa en osedvanligt avancerad maskin i ett enda exemplar, och om den försvann förlorades även informationen som behövdes för att framställa kopior. Tänk nu att det vi kallar öppen källkod hade varit praxis på den här tiden. Då hade det kanske funnits flera kopior, och avancerad maskinell beräkning hade kommit in i den mänskliga historien tusen år tidigare. Det är onekligen en fascinerande tanke, men inte realistisk. Däremot tyder mycket på att det var just en tidig form av informationsdelning som låg bakom att liknande maskiner dök upp i Europa på 1400-talet.

De liknande maskiner som dök upp i 1400-talets Europa kan mycket väl bygga på kunskap som bevarats hos araberna. Genom islams uppkomst översattes nämligen många grekiska skrifter till arabiska. När Bagdad föll för mongolerna på 1300- talet spreds mycket av kalifatets kunskap till Europa. Så även om inte öppen källkod på Rhodos hade skjutsat oss tusen år in i framtiden, kan en form av antik arabisk fildelning ha underlättat våra europeiska framgångar inom maskinell beräkning. Sug på den tanken, BSA!

Så det här med att information vill vara fri och att man ska dela med sig av intellektuell egendom kanske inte är så nytt som vi vill tro.

Fakta

Sök på Antikhytera på: