Den amerikanske kongressmannen Lamar Smith har lagt fram ett lagförslag om internetrelaterad brottslighet. Enligt motionen ska Internetoperatörerna tvingas spara all Internettrafik i evighet. E-posttrafik, chatt och surf omfattas.

- Ett brott är fortfarande ett brott, oavsett om det sker på gatan eller på Internet, säger Smith i ett uttalande citerat av nyhetstjänsten Vnunet.

20 år i fängelse för den som beställer barnporr, och 150 000 dollar i böter för den internetlevarantör som möjliggör beställningen (vad exakt som menas med det sistnämnda är oklart) föreslås också. Ett annat förslag från Smith är att ägare av hemsidor med sexuellt material måste ha en varningstext på sin sida, annars riskerar de fängelse.

- I en tidsålder där det digitala och teknologiska blir allt mer avancerat utgör cyberkriminalitet och cyberterrorism ett seriöst hot mot USA. Lagar och den privata sektorn måste vara beredd att hantera sådana brott, motiverar Smith sitt förslag till hårdare lagar.

Källa: Vnunet.