Piratpartiet har tagit initiativ till demonstrationer på flera orter på lördag. Huvudparollen är ”rätten till ett privatliv”, och är en protest mot det lagförslag som ger FRA möjlighet att avlyssna all trådbunden trafik som passerar Sveriges gränser.

Med sig har man enligt Piratpartiets hemsida fått Junilistan, Liberala Ungdomsförbundet, Grön Ungdom och Ung Pirat.

- Anledningen till att vi från Liberala Ungdomsförbundets sida ställer upp är att vi anser att den personliga integriteten måste värnas. Den är okränkbar, särskilt från en liberal utgångspunkt. Enligt förslaget kommer myndigheter få avlyssna om de får okej från en annan myndighet. Det är en stor fara för rättsäkerheten. Övervakningen börjar gå allt för långt, det påminner om Östtyskland, säger Saga Rosén, andre vice förbundsordförande i Liberala ungdomsförbundet.

Saga får frågan om hur hon ser på att hennes moderparti varit med och beslutat om förslaget.

- Det är överraskande att lagrådet har godkänt det här. Folkpartiet vill skapa ett råd för att värna om integriteten, det stöder vi. När det handlar om förslaget om avlyssning så håller vi inte med Folkpartiet.

Polistillstånd har sökts till demonstrationer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.