Den nyligen publicerade rapport som gör gällande att serverhallar i USA drar mer ström än landets samtliga teveapparater har väckt stor uppmärksamhet. Att serverhallar drar ström har man i och för sig vetat om under en längre tid men informationen har inte tidigare satts i jämförelse med en sådan vardaglig företeelse som teven förut.

Nu har ett antal företag inom branschen omfattande bland annat IBM, HP, Intel, AMD, Dell och Microsoft startat industrigruppen Greeen Grid som ska verka för att minimera strömförbrukning för servrar och kringutrustning samt att effektivisera nyttjandet av energi i serverhallarna.

På kort sikt innebär gruppens arbete att man kommer att ta fram måttstockar som ska göra det enklare för kunder att får fram ett värde på hur pass effektiv en design för ett datacenter är ur strömförbrukningssynpunkt.

Green Grid menar att dagens formel där man helt enkelt delar den totala strömförbrukningen för all utrustning med golvytan inte tjänar sitt syfte med tanke på att det idag går åt mer energi för att kyla ner utrustningen än vad servrarna själva förbrukar.