Enligt lagförslaget ska FRA få rätt att avlyssna all IP-trafik och telefoni som passerar landets gränser. Tidigare har olika organisationer och privatpersoner framfört kritik mot detta. Dels för att e-post mellan personer i Sverige ofta går utomlands för att tvättas från spam. Dels för att e-post till mottagare i andra länder, som bara ska passera Sverige, kan avlyssnas.

Nu menar Patrik Fältström som sitter i regeringens IT-politiska strategigrupp att förslaget kanske inte ens är tekniskt genomförbart att skilja ett IP-paket i utrikestrafik från ett IP-paket i inrikestrafik.

- Det ser ut som oerhört svårt att kunna avgöra om trafik verkligen går mellan någon i Sverige och någon annan utanför. Jag påstår att det inte går, säger Patrik Fältström till Sveriges Radio.

Lagförslaget vilar på att det ska vara tekniskt möjligt att skilja mellan vilka IP-paket som är telefonsamtal eller e-post inom Sverige och till eller från utlandet.

När EU beslöt att avlyssna all e-post och teletrafik via Internet, men inte surfande, tog tidningen Säkerhet & Sekretess initiativ till ett upprop om att det inte ens är tekniskt möjligt att skilja olika typer av IP-trafik utan att öppna paketen och analysera innehållet. Vilket skulle göra det förslaget till en teknisk självmotsägelse.

Vi frågade Patrik Fältström hur det är möjligt att denna typ av förslag ens har kommit så långt som till lagförslag.

- Det kan man spekulera i. Det är inte första gången. Ibland går beslut igenom på rent politisk grund. Men vi ska vara glada för att tekniker inte styr landet. Det övergripande problemet är att vi borde lyssna mer på varandra i alla riktningar, säger Patrik Fältström.

Försvarsminister Mikael Odenberg avfärdar kritiken och säger att det är tekniskt möjligt.

Källa: Sveriges Radio

Klicka här för Patrik Fältströms webbplats